Welkom op de augias website!

IT beleid / structureren van IT

Het is belangrijk om een IT beleid uit te stippelen.  En alle acties daaraan te koppelen bij de keuzes die genomen worden.  Enkele voorbeelden:

– wat mag wat niet op het bedrijfsnetwerk?
– is er een plan opgesteld als de server morgen uitvalt? 
– hoe word de bedrijfs informatie beveiligd?
– …